C. Jose St., Malibay, Pasay City, Philippines 1300, Tel/Fax 63(2)852-8164

WELCOME TO OUR BLOG SITE

In this site are articles on our Vision, Mission, History, Tradition, and other information.

For further information, visit our Facebook page.

Rev. Fr. Edgardo C. Coroza, Parish Priest
Email: sanjuannepomucenoparishmalibay@gmail.com

SERVICES

MASSES: Sundays: 6:00, 7:30, 9:00 am (Tagalog) & 10:15 am (English)
4:00 (Children's Mass), 5:30, 7:00 pm (Tagalog), 8:00 pm (English), 5:30 pm (B. Mayor Chapel)
Weekdays: 6:00 am & 6:00 pm
Mass for the Sick: every 2nd Saturday, 9:00 am
CONFESSION: Wed., Fri., Sat. 5:30-6:00 pm or by appointment
BAPTISM: Sundays 11:00 am or by appointment
ANNOINTING OF THE SICK: by appointment
MATRIMONY: by appointment
OFFICE HOURS: Tues. to Sun. 8:30 am-12:00 nn, 2:00 pm-6:00 pm, (Closed on Mondays)

Saturday, July 12, 2008

Vision and Mission

PANANAW ng ARKIDIYOSESIS ng MAYNILA

(Vision)


Bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo,
Upang maging Sambayanan ng mga taong may Kaganapan ng Buhay,
Sumasaksi sa paghahari ng Diyos,
Nagsasabuhay ng Misteryo Paskal,
Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo,
Kasama ang Mahal na Ina, ang Birheng Maria.

(English)

A people called by the Father in Jesus Christ
to become a Community of persons with Fullness of Life
witnessing to the Kingdom of God
by living the Paschal Mystery
in the power of the Holy Spirit
with Mary as Companion.

MISYON ng PAROKYA ng SAN JUAN NEPOMUCENO

(Mission)

Pagbubuo ng matatag na Sambayanan ng mga Pamilyang Kristiyano
Na namumuhay na may karangalan,
Naka-ugat sa Salita ng Diyos at Eukaristiya,
Na nagbibigay diin sa paghuhubog ng mga kabataan.

(English)

To form a strong community of Christian families
Living with dignity,
Rooted in the Word of God and the Eucharist,
With emphasis in molding the youth.

No comments: